IPL- Laserbehandeling vasculaire laesies

 

Met de Nordlys Ellipse (SWT & Laser) is het mogelijk om veilig, snel en effectief vasculaire laesies te behandelen. 

 

Hoe werkt de behandeling?

De Ellipse richt veilig en krachtige lichtflitsen op de huid. De warmte van de lichtflitsen wordt geabsorbeerd door het doelchromofoor hemoglobine in het bloedvat, waardoor eiwitten zullen stollen. Hierdoor wordt het bloedvat vernietigd. Nadat het bloedvat is vernietigd zal deze vanzelf door het lymfevatenstelsel opgeruimd worden. 

 

Kunnen alle vasculaire laesies behandeld worden? 

De Ellipse kan zowel rode als blauwe vasculaire laesies behandelen. Dieper gelegen varices worden helaas niet behandeld. De behandelingen zijn het meest effectief bij patiënten met een lichte huid, die op het moment van de behandeling niet zongebruind is. Als de huid minder gebruind is, is het contrast tussen de bloedvaten en de achtergrondkleur van de huid groter, waardoor de behandeling makkelijker is. Daarnaast vermindert de kans op pigmentstoornissen. 

 

Is de behandeling pijnlijk? 

Iedereen heeft een persoonlijke pijnbeleving. Een verdoving is daarom in veel gevallen niet nodig. Onze clienten beschrijven de behandeling als vrijwel pijnloos, maar wel voelbaar. Het gevoel kan worden vergeleken met een elastiekje dat op de huid wordt geschoten, waarbij een lichte warmte vrijkomt. Onze ervaring is dat kinderen een andere pijnbeleving kunnen hebben. Houdt hier rekening mee. 

 

Hoelang duurt de behandeling? 

Houdt er rekening mee dat iedere behandeling tussen de 15-60 minuten duurt, maar dat deze tijd verschilt per behandellocatie. Naast de tijd wat nodig is voor de uitvoering van de behandeling, heeft uw huidtherapeut tijd nodig voor het evalueren van het effect van eventuele voorgaande behandelingen, beoordelen contra-indicaties, instellen van behandelparameters en nabehandelen (koude vochtige doek + SPF). 

 

Wat kan ik verwachten na de behandeling? 

Na de behandeling kan de huid warm aanvoelen en zullen rode zwellingen zichtbaar zijn. Gedurende 1 tot 2 weken kunnen de behandelde vasculaire laesies blauw verkleuren (gestold bloed). Dit is een normale en gewenste huidreactie en zal binnen een aantal uren tot enkele dagen na de behandeling afnemen. In enkele gevallen kunnen korstjes, kleine blaartjes of pigmentstoornissen ontstaan. Over het algemeen trekt dit binnen enkele maanden vanzelf bij. Indien nodig kan uw huidtherapeut deze symptomen sneller doen verminderen, bijvoorbeeld door een pigment IPL behandeling. Permanente pigmentstoornissen of het ontstaan van littekens zijn zeer zeldzaam. 

 

Hoeveel behandelingen heb ik nodig? 

Het aantal behandelingen hangt af van de plek en het aantal bloedvaatjes. Klinische studies hebben aangetoond dat er meestal 1-4 behandelingen nodig zijn, waarbij tussenpozen van één maand worden aangehouden. De tussenpozen heeft het lichaam nodig om de vernietigde bloedvaatjes op te ruimen. 

 

Hoe weet ik zeker dat de behandeling veilig en effectief zijn? 

Vooraanstaande artsen hebben voordat de Ellipse in gebruik werd genomen, klinische studies uitgevoerd naar de veiligheid en effectiviteit van IPL- en Laserontharing. De resultaten van deze studies zijn gepubliceerd in gerespecteerde medische tijdschriften, waarnaar regelmatig wordt verwezen. U kunt deze op de website van Ellipse (www.ellipse.com) nader bekijken. Daarnaast zijn onze huidtherapeuten afgestudeerd op HBO-bachelor niveau en volgen regelmatig IPL- en Laserbijscholingen. 

 

Welke leefregels moet ik volgen wanneer ik start met een behandeltraject voor vasculaire laesies? 

  • Vier uur voorafgaande aan de behandeling niet roken
  • Drink tot 48 uur na de behandeling liever geen alcohol
  • UV-straling zoveel mogelijk vermijden 4 weken voorafgaande en tijdens de behandeling (zonnebaden, zonnebank, zelf bruinende producten) 
  • Gebruik bescherming (SPF van minimaal 30 of hoger, hoed, kleding) indien UV-straling niet vermeden kan worden 
  • Minimaal 7 dagen na de behandeling sauna, verwarmde baden en actieve sporten vermijden 
  • Indien u uitgebreide oppervlakkige vasculaire laesies heeft zoals beenvaatjes is ons advies om therapeutisch elastische steunkousen te dragen

 

Wanneer dient u uw huidtherapeut te waarschuwen?

U dient contact op te nemen zoals nabloedingen, heftige blaren, wondjes, hevige pijn of koorts tijdens onze kantoortijden. Indien dit niet mogelijk is, neem dan contact op met uw huisarts. 

 

Benieuwd geworden naar een IPL- of Laserbehandeling voor vasculaire laesies? Bekijk de mogelijk behandelbare vasculaire aandoeningen en onze prijzen. 

 

Neem vrijblijvend contact met ons op